แนะนำโครงการ TPA for all

รายละเอียดโครงการ

“TPA for all” เป็นโครงการที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อให้แวดวงสังคมเทคโนโลยีในปัจจุบันเติบโตไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้น ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รายละเอียดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทที่ 1 : นิสิตและนักศึกษา

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
  • อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ไม่จำกัดเพศ 

ประเภทที่ 2 : บุคคลทั่วไป

  • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี ไม่จำกัดเพศ

ต้องทำอะไรบ้าง

กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน โดยมีแนวคิดหลักตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ขั้นตอนที่ 1 : สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว และอธิบายโครงการที่จะทำคร่าวๆ

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) และวิดีโอนำเสนอโครงการ
โดยคลิกลิงค์ในอีเมลยืนยันการสมัคร หรือคลิกตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์
ส่งได้ถึงวันปิดรับสมัคร

  • ข้อเสนอโครงการ (Proposal) แบบไฟล์ PDF
    ( ดูตัวอย่างได้ที่ รายละเอียดโครงการ หน้า 7 )
  • วิดีโอนำเสนอโครงการ (Video Presentation)
    ( ความยาวประมาณ 3 – 5 นาที )

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนินโครงการที่เสนอเข้ามาดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงตามข้อกำหนดจากทุนสนับสนุนที่ได้รับจากสมาคม 

Timeline ของโครงการ

เปิดรับสมัครโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ TPA for all

19/08/2563 - 31/01/2564

ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุน 2 โครงการ

10/02/2564

มอบทุนสนับสนุนโครงการ

ณ JustCo สามย่านมิตรทาวน์

10/02/2564 - 15/02/2564

ระยะเวลาดำเนินโครงการจริง

ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนต้องดำเนินโครงการภายในช่วงเวลาที่กำหนด

16/02/2564 - 15/04/2564

สรุปผลหลังโครงการเสร็จสิ้น

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนต้องส่งสรุปผลโครงการ

31/04/2564

FAQ

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ของทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการในประเภทบุคคลทั่วไป

1. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้รู้จักช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน 

2.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Technical Skill) และ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน (Soft Skill) ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

3.เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากการถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทิ้งงาน 

4.เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

5.เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ

6.เพื่อสนับสนุนชุมชนต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์

สนับสนุนทุนให้กับโครงการที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 2 โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษาจำนวน 1 ทุน และทุนสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 1 ทุน

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ของทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

1. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้รู้จักช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน 

2.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Technical Skill) และ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน (Soft Skill) ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

3.เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากการถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทิ้งงาน 

4.เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

5.เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ

6.เพื่อสนับสนุนชุมชนต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการในประเภทบุคคลทั่วไป

สนับสนุนทุนให้กับโครงการที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 2 โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษาจำนวน 1 ทุน และทุนสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 1 ทุน

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครด่วนภายใน
00 Days
00 Hrs
00 Mins
00 Secs
TPA for All เพื่อสนับสนุนทุนในการทำโครงการเพื่อสังคมร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
สมัครตอนนี้!